𝐍𝐨𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐨𝐛𝐲𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟖, 𝟐𝟎𝟏𝟖, 𝐢𝐝𝐢𝐧𝐞𝐤𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐧𝐠 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐨 𝟏𝟏 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐨𝐩𝐢𝐬𝐲𝐚𝐥 𝐧𝐚 𝐡𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐲 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐠𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐠𝐤𝐚𝐤𝐚𝐭𝐚𝐠 𝐬𝐚 𝐥𝐚𝐥𝐚𝐰𝐢𝐠𝐚𝐧 𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧.

Ating tunghayan ang mga sumusunod na pagtatanghal sa darating na Enero 11, 2021, 4:00NH sa Behold Bataan Facebook page.

Kasalukuyang ginaganap ang Kulinarya sa Bataan na isang paligsahan sa pagluluto ng delikasiya ng Bataan

Kasalukuyang ginaganap ang patagisan ng talino pagdating sa kasaysayan ng Bataan sa palarong Game ka na ba sa Bataan?

Kasalukuyang ginaganap ang Laro ng Lahi kung saan tampok ang iba't ibang palarong Pinoy

“𝘼𝙣𝙜 𝙝𝙞𝙣𝙙𝙞 𝙢𝙖𝙧𝙪𝙣𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙜𝙢𝙖𝙝𝙖𝙡 𝙨𝙖 𝙨𝙖𝙧𝙞𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙞𝙠𝙖 𝙖𝙮 𝙝𝙞𝙜𝙞𝙩 𝙨𝙖 𝙝𝙖𝙮𝙤𝙥 𝙖𝙩 𝙢𝙖𝙡𝙖𝙣𝙨𝙖𝙣𝙜 𝙞𝙨𝙙𝙖; 𝙆𝙖𝙮𝙖 𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙥𝙖𝙜𝙮𝙖𝙢𝙖𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙠𝙪𝙨𝙖, 𝙜𝙖𝙮𝙖 𝙣𝙖𝙣𝙜 𝙞𝙣𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙖 𝙖𝙩𝙞𝙣 𝙖𝙮 𝙣𝙖𝙜𝙥𝙖𝙡𝙖,”