Bibisita ka ba sa Bataan Tourism Park? Huwag kalimutan ang iyong Covid-19 Vaccination Card!
I-pakita at i-pascan ang inyong Bataan COVID-19 Vaccination Card sa alinmang entrance ng Bataan Tourism Park para sa maayos at ligtas na pagbisita.