Print
Category: Tourism Articles
Pagpupugay sa Ama ng Himagsikang Pilipino
"𝘈𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘨𝘴𝘶𝘴𝘶𝘮𝘪𝘬𝘢𝘱 𝘢𝘵 𝘱𝘢𝘨𝘱𝘪𝘱𝘪𝘭𝘪𝘵 𝘯𝘢 𝘬𝘶𝘮𝘪𝘵𝘢 𝘯𝘨 𝘪𝘬𝘢𝘬𝘢𝘣𝘶𝘩𝘢𝘺 𝘢𝘺 𝘯𝘢𝘨𝘱𝘢𝘱𝘢𝘩𝘢𝘺𝘢𝘨 𝘯𝘨 𝘵𝘶𝘯𝘢𝘺 𝘯𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘮𝘢𝘮𝘢𝘩𝘢𝘭 𝘴𝘢 𝘴𝘢𝘳𝘪𝘭𝘪, 𝘢𝘴𝘢𝘸𝘢, 𝘢𝘯𝘢𝘬, 𝘬𝘢𝘱𝘢𝘵𝘪𝘥, 𝘢𝘵 𝘬𝘢𝘣𝘢𝘣𝘢𝘺𝘢𝘯."
--- 𝘎𝘢𝘵 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘦𝘴 𝘉𝘰𝘯𝘪𝘧𝘢𝘤𝘪𝘰
Dekalogo ng Katipunan