Print
Category: Tourism Articles

Sa nalalabing araw ng 𝐁𝐮𝐰𝐚𝐧 𝐧𝐠 𝐖𝐢𝐤𝐚 ngayong Agosto, 𝐦𝐚𝐠𝐛𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐧𝐠 𝐦𝐠𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐫𝐢𝐧𝐢𝐠 𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚 𝐦𝐠𝐚 𝐭𝐚𝐠𝐚-𝐁𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧!