Print
Category: Tourism Articles

“𝘼𝙣𝙜 𝙝𝙞𝙣𝙙𝙞 𝙢𝙖𝙧𝙪𝙣𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙜𝙢𝙖𝙝𝙖𝙡 𝙨𝙖 𝙨𝙖𝙧𝙞𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙞𝙠𝙖 𝙖𝙮 𝙝𝙞𝙜𝙞𝙩 𝙨𝙖 𝙝𝙖𝙮𝙤𝙥 𝙖𝙩 𝙢𝙖𝙡𝙖𝙣𝙨𝙖𝙣𝙜 𝙞𝙨𝙙𝙖; 𝙆𝙖𝙮𝙖 𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙥𝙖𝙜𝙮𝙖𝙢𝙖𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙠𝙪𝙨𝙖, 𝙜𝙖𝙮𝙖 𝙣𝙖𝙣𝙜 𝙞𝙣𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙖 𝙖𝙩𝙞𝙣 𝙖𝙮 𝙣𝙖𝙜𝙥𝙖𝙡𝙖,”- Gat. Jose P. Rizal

Ating gunitain ang kabayanihan at kadakilaan ng pambansang bayani na si Gat. Jose P. Rizal.