Ang mga opisyal na kalahok sa Patimpalak sa Paggawa ng Digital Poster at ang kanilang kamangha-manghang likha.

𝙒𝙞𝙨𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙡𝙡 𝙖 𝙙𝙖𝙮 𝙤𝙛 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙑𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙚'𝙨 𝘿𝙖𝙮. 
𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩𝙨 𝘿𝙖𝙮!

Ngayong National Arts Month, i-bida ang inyong talento sa paggawa ng awitin, pagguhit at pagawa ng tula

Ang mga opisyal na kalahok sa Patimpalak sa Pagsulat ng Tula at ang kanilang mga natatanging likha.

May you all have a prosperous and blissful Chinese New Year!

Ang Lalawigan ng Bataan ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Sining ngayong buwan ng Pebrero 2021.